Młodzieżowy CHAMPION POLSKI / CHAMPION POLSKI / GRAND CHAMPION /

Drugi V-ce Zwycięzca Rankingu Wystawowego w Polsce 2016.

 

 

ur. 23.02.2015 TSARSKAJA PRIHOT GORDEY AT CAEN MORHEN & VARNA Szare Stado