REPRODUKTOR  / Młodzieżowy Champion Polski /  CHAMPION Polski

ur. 09.11.2013   JUST ME OF FIRST AVENUE & MAŁA Celtic Alanda  .